Monthly Archives: januari 2019

Registreringsstatistik december 2018

Registreringsstatistik december 2018

Vid en första blick ser statistiken över registrerade motorcyklar ut att vara negativ 2018 jämfört med 2017. Men som förklaras… Läs mer