Direktimport

Många köper sin moped eller motorcykel utomlands för att köras här i Sverige, så kallad direktimport. Som i alla andra val här i livet finns det för- och nackdelar med direktimport. Här har vi i branschen listat några av dessa.

 

Att tänka på vid direktimport

Under senare år har privatimporten, eller som det egentligen heter, direktimporten av fordon från Europa varit betydande. Framför allt har fordon importerats från Tyskland. Det kan ibland vara lockande att spara pengar, men fallgroparna är många och tyvärr har problem uppstått då det framkommit att t ex vissa fordon har fått mätarställningen manipulerad. Andra fordon har visat sig vara stulna, serviceböcker förfalskade m m. Därför bör man vara försiktig och följa dessa råd när man åker iväg och köper fordon i Europa, eller om man skall köpa ett direktimporterat fordon i Sverige. Det är ofta svårt att kontrollera ett fordons bakgrund, men det är viktigt att ändå göra det för att undvika obehagliga överraskningar senare.

Vem är säljare?

Köper du ett begagnat fordon utomlands, måste du försäkra dig om att den som säljer fordonet också är ägare (fordonet kan vara stulet) och att ägaren inte har någon skuld på fordonet. Köper du ett direktimporterat fordon i Sverige ska du också kontrollera vem det är som säljer fordonet. Är det en firma gäller samma regler som “vanligt”. Är det däremot en privatperson måste du kontrollera att säljaren äger fordonert. Skulle det vara stulet kan du bli tvingad att utan ersättning återlämna fordonet till dess rätte ägare.

Kontrollera mätarställningen

Oseriösa och ohederliga säljare kan frestas att manipulera mätarställningen så att fordonet verkar ha gått mycket kortare sträcka än vad som i sjäva verket är fallet. Att kontrollera ett fordons mätarställning kan vara mycket svårt men några tips kan dock vara:

Kontrollera mot serviceboken, försök få tag på tidigare ägare, kontrollera om slitage på utsatta punkter verkar rimligt med tanke på fordonets mätarställning.

Har säljaren gått igenom serviceboken? Serviceboken till ett fordon är en form av “värdehandling”. Serviceboken ska vara stämplad och mätarställning ska vara ifylld vid varje gjord service. Om fordonet är ett nyare begagnat fordon så kan det finnas vissa nygarantier kvar och för att dessa ska gälla måste service vara gjord på auktoriserad verkstad. Är fordonet lite äldre så är det ändå viktigt att se hur fordonet har skötts av tidigare ägare. Är du osäker på servicebokens “äkthet” så kan du ringa den/de verkstäder som gjort servicen och fråga. Det förekommer tyvärr “oäkta” serviceböcker särskilt om fordonet är direktimporterat.

Kontrollera avgasreningskomponenter

När ett begagnat fordon köpts utomlands och importerats privat till Sverige, gäller inte längre tillverkaransvaret när det gäller avgasreningsutrustningen på fem år eller 80.000 km som finns på svensksålda fordon. Upptäcks fel på exempelvis katalysatorn vid Bilprovningens besiktning måste dessa åtgärdas och du får själv stå för kostnaderna. Detsamma gäller om modellen blir föremål för en så kallad recall enligt avgaslagen, vilket betyder att modellen inte klarar naturvårdsverkets hållbarhetskontroll.
Kontrollera övrig utrustning

Det kan finnas stora skillnader i utrustning på fordon som är sålda i, och därmed utrustade för Sverige och fordon som kommer från kontinenten. Kontrollera att det fordon du är intresserad av överensstämmer med motsvarande svensksålt fordon.

Konsumentskydd

När du köper fordon utomlands för egen import till Sverige gäller inte de konsumentskyddande lagarna för ditt fordon. Vid köp av fordon hos handlare i Sverige ger konsumentköplagen dig rätt att reklamera fel som funnits på fordonet redan vid köpet. Vid köp hos en handlare får du oftast en garanti med fordonet. Köper du fordon utomlands så gäller köparlandets lagregler för köpet och det kan många gånger vara svårt att få säljföretaget att ta sitt ansvar.

Allmänna reklamationsnämnden

Möjligheten att få en tvist prövad i Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, finns inte heller för dig som direktimporterat ett fordon. En sådan ev tvist kan bara prövas i det land där fordonet köptes.

Kör på ditt sätt

Moped- och Motorcykelbranschen har den tvåhjulingen som passar dig och dina behov. Vi säljer marknadens största, bästa och säkraste tvåhjulingar. Köper du en ny moped eller MC genom våra återförsäljare vet du att du får en tvåhjuling som är godkänd av alla myndigheter.

Våra medlemsföretag ser till att du själv har på dig säkra, snygga och praktiska kläder och att du har kittat din tvåhjuling på bästa, säkraste och snyggast sätt!

 

Du kör – Ingen annan

En duktig MC- eller mopedförare vet alltid en viktig sak. Du har inte en stålbur omkring dig på vägarna eller banan. En duktig förare vet att regler för körning, tillbehör och maskiner är till för att följas. Du kör säkert på märkesvaror och inom regelverket.

Branschen

Mopeder och motorcyklar är inte bara en produkt bland andra. Vi säljer en frihet inget annat fordon kan ge dig. Ett fordon om du bara vill cruisa fram i måttlig fart, fordon för tuff terräng eller fordon där du åker strömlinjeformat och du är ett med vägen. Våra event är till för dig som vill uppleva den friheten. Välkommen.

Kategorier och märken

Här hittar du alla ledande märken för både hojar och det du bär på dig. Här hittar du också vad som skiljer de olika fordonsklasserna – eller kategorierna – åt.