EU-regler för tillbehör

Motorcyklistens personliga skyddsutrustning hamnar under en PPE-förordning (Personal Protective Equipment) vilket innebär att samtliga produkter som ger eller uppges ge någon typ av skydd till användaren måste testas och certifieras innan produkterna får föras in i EU och säljas.

 

Idag är det enda kravet, i Sverige, att du som motorcyklist måste bära en godkänd hjälm medan du kan välja att bära vilket kläder, handskar, skor som helst. Det finns inga myndighetskrav på motorcyklisten att denna skall bära en godkänd skyddsutrustning i övrigt.

CE-märkning

En CE-certifiering innebär att produkten har testat av ett ackrediterat laboratorium mot en publicerad standard för en specifik produktgrupp. Som exempelvis ”Motorcyklistens handskar”. Finns det ingen publicerad standard för en specifik produktgrupp kan produkten CE-certifieras mot PPE-förordningens grunddokument.

I en certifieringsprocess upprättas en teknisk fil för varje enskild produkt. Denna innehåller en fullständig beskrivning av produkten, specificering av material och ursprung, specificering av sömkonstruktion om en sådan förekommer, rutiner för produktionskontroll, viken märkning produkten har och den information som delges användaren som köper produkten.

Mekanisk prövning förekommer beroende på produktgrupp. Exempelvis anslagstest av produkter med angivet slagskydd, rivstyrka på material, mekaniska nötningstester av materialet och
Styrkan på sömkonstruktioner mm..

Samtliga material i produkterna testas också för att säkerställa att det inte finns några kemiska substanser eller avfälling av material som kan påverka användaren eller miljön.

Tillverkaren/distributören behöver i sig inte publicera CE-certifikatet men är skyldig att upprätta ett s.k. ”EU declaration of conformity” vilket skall finnas tillgänglig tillsammans med produkten eller publiceras på en hemsidan eller motsvarande. Detta för att tillsyningsmyndigheter ska ha möjligheter att identifiera produkten och veta vilket laboratorier som ska kontaktas för att få mer uppgifter om produkten.

Standarder

Följande standarder för motorcyklistens personliga skyddsutrustning finns eller kommer att finnas inom kort;

EN 1621-1 ”Motorcyklistens slagskydd för axlar, armbågar, höft och knän”
EN 1621-2 ”Motorcyklistens ryggskydd”
EN 1621-3 ”Motorcyklistens bröstskydd”
EN 1621-4 ”Motorcyklistens airbag skydd”
EN 13595 ” Motorcyklistens handskar”
EN 13634 ”Motorcyklistens skor”
EN 14021 ”Skydd för stensprut (MX)”
EN 17092 ”Motorcyklistens plagg”

En produkt som har CE-märkts klarar alla minimikrav som ställs på den specifika produktgruppen.

Moped- och motorcykelbranschens Riksförbund, McRF, är representerad i den Europeiska arbetsgruppen (WG9) som tar fram förslag till standarder för motorcyklistens personliga skyddsutrustning.

 

Kör på ditt sätt

Moped- och Motorcykelbranschen har den tvåhjulingen som passar dig och dina behov. Vi säljer marknadens största, bästa och säkraste tvåhjulingar. Köper du en ny moped eller MC genom våra återförsäljare vet du att du får en tvåhjuling som är godkänd av alla myndigheter.

Våra medlemsföretag ser till att du själv har på dig säkra, snygga och praktiska kläder och att du har kittat din tvåhjuling på bästa, säkraste och snyggast sätt!

 

Du kör – Ingen annan

En duktig MC- eller mopedförare vet alltid en viktig sak. Du har inte en stålbur omkring dig på vägarna eller banan. En duktig förare vet att regler för körning, tillbehör och maskiner är till för att följas. Du kör säkert på märkesvaror och inom regelverket.

Branschen

Mopeder och motorcyklar är inte bara en produkt bland andra. Vi säljer en frihet inget annat fordon kan ge dig. Ett fordon om du bara vill cruisa fram i måttlig fart, fordon för tuff terräng eller fordon där du åker strömlinjeformat och du är ett med vägen. Våra event är till för dig som vill uppleva den friheten. Välkommen.

Kategorier och märken

Här hittar du alla ledande märken för både hojar och det du bär på dig. Här hittar du också vad som skiljer de olika fordonsklasserna – eller kategorierna – åt.