Ny märkning av drivmedel 12 oktober

Från och med 12 oktober införs nya krav på drivmedelsmärkning av alla nya fordon och alla bränslepumpar. Syftet är att underlätta för kunder att välja rätt drivmedel till sina fordon.

Märkningen kommer att finnas på nya fordon bredvid tanklocket och i instruktionsboken. Dessutom kommer märkningen att finnas på alla bensinstationer, dels på pumpen och dels på pumphandtaget. Krav på märkning gäller bara nyproducerade fordon, bland annat motorcyklar och mopeder. Det handlar om att ange fördelningen av etanol och bensin i bränslet, E5 eller E10.

MC-tillverkarna kommer sannolikt att märka alla nya motorcyklar med E10, även om inga mackar ännu säljer detta drivmedel. Självklart går det alldeles utmärkt att köra en ny MC med E5 i tanken. Siffran anger  andelen etanol. E5 betyder 5 procent inblandning av ekologiskt bränsle medan E10 betyder 10 procent.

Detta dokument har tagits fram av ACEA, ACEM, ECFD, FuelsEurope och UPEI. Det är de organisationer som representerar europeiska fordonstillverkare (motoriserade tvåhjulingar, personbilar, lastbilar och bussar) och Europas raffinaderi- och drivmedelssektorer.

Så här ser märkningen ut:


Bensinmärkning. Siffran E följs av en siffra som anger maximal inblandning av etanol i bensin.

Dieselmärkning. Formen på symbolen för drivmedel av dieseltyp är en kvadrat med beteckningen ”BX”(där ”B” står för biodiesel och ”X” anger maximal halt av fettsyrametylester, FAME(t.ex. RME), i diesel). Dieselbränsle B7 kan även kan innehålla andra biokomponenter vilka till skillnad från FAME ej är begränsade vad gäller inblandningsnivå förutsatt att relevantstandard uppfylls.”XTL” står för syntetiskt paraffiniskt drivmedel av dieseltyp från t.ex. biomassa där HVO100 är det som förekommer i Sverige idag.


Gasformiga drivmedel. Beteckningen ”CNG”, ”LNG”, ”LPG” eller ”H2”. (CNG avser i Sverige fordonsgas som kan vara biogas, naturgas eller kombinationer av dessa. LNG avser i Sverige flytande fordonsgas som kan vara biogas, naturgaseller kombinationer av dessa. LPG avser motorgas. H2 avser vätgas.

Kör på ditt sätt

Moped- och Motorcykelbranschen har den tvåhjulingen som passar dig och dina behov. Vi säljer marknadens största, bästa och säkraste tvåhjulingar. Köper du en ny moped eller MC genom våra återförsäljare vet du att du får en tvåhjuling som är godkänd av alla myndigheter.

Våra medlemsföretag ser till att du själv har på dig säkra, snygga och praktiska kläder och att du har kittat din tvåhjuling på bästa, säkraste och snyggast sätt!

 

Du kör – Ingen annan

En duktig MC- eller mopedförare vet alltid en viktig sak. Du har inte en stålbur omkring dig på vägarna eller banan. En duktig förare vet att regler för körning, tillbehör och maskiner är till för att följas. Du kör säkert på märkesvaror och inom regelverket.

Branschen

Mopeder och motorcyklar är inte bara en produkt bland andra. Vi säljer en frihet inget annat fordon kan ge dig. Ett fordon om du bara vill cruisa fram i måttlig fart, fordon för tuff terräng eller fordon där du åker strömlinjeformat och du är ett med vägen. Våra event är till för dig som vill uppleva den friheten. Välkommen.

Kategorier och märken

Här hittar du alla ledande märken för både hojar och det du bär på dig. Här hittar du också vad som skiljer de olika fordonsklasserna – eller kategorierna – åt.