2018-04-05

Registreringsstatistik januari – mars 2018

  • Den sena och omfattande vintern, både i tid och i mängd, påverkar tydligt registreringarna av klassiska vårköp som MC, mopeder och ATV:er, kommenterar Niklas Kristoffersson mars månad siffror för MC-, moped, ATV- och skoterbranscherna.
  • Mars brukar traditionellt vara den månad där registreringen av fordon för sommarhalvåret tar rejält fart men den förändringen kommer säkerligen under april under 2018.
  • Samtidigt har den fina vintern i Norrland skapat fantastiska förutsättningar för skoterkörning och det syns på antal registrerade snöskotrar. Det finns därför goda förutsättningar för ett rekordår!

 

Motorcyklar
Januari – mars 2017: 2114 st. Januari – mars 2018: 1420 st. – 33%
Mopeder
Januari – mars 2017: 1618 st. Januari – mars 2018: 1352 st. – 16%
Mopedbilar
Januari – mars 2017: 265 st. Januari – mars 2018: 245 st. – 8%
Quadricycles
Januari – mars 2017: 143 st. Januari – mars 2018: 259 st. + 81%
ATV
Januari – mars 2017: 1137 st. Januari – mars 2018: 844 st. – 26%
Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – mars 2017: 621 st. Januari – mars 2018: 830 st. + 34%
Snöskotrar
Juli 2016 – mars 2017: 9045 st. Januari – mars 2018: 10 614 st. + 17%

 

Enbart mars:

  2017 2018 Förändring
Motorcyklar 1484 799 – 46%
Mopeder 1071 817 – 24%
Mopedbilar 114 84 – 26%
Quads 92 29 – 68%
ATV 388 250 – 36%
Traktorer 248 292 +18%
Snöskotrar 835 863 +3%

 

2018-03-06

Registreringsstatistik januari – februari 2018

Februari är fortfarande lite för tidigt för att vi ska dra några reella slutsatser över försäljningstrenderna för de flesta fordonklasserna, snöskotrarna undantaget.

  • Vintern har hållit de norra delarna av landet i stramt grepp länge och det syns verkligen på antalet sålda snöskotrar hittills under säsongen. Jämfört med för ett år sedan har hela 1 541 fler skotrar sålts under vintersäsongen 2017/2018 till och med februari, säger Niklas Kristoffersson, ny vd på McRF, ALF och Snöfo.

När det gäller tvåhjulingarna har MC en positiv trend medan mopederna minskar med ungefär lika stor andel. Mopedbilarna fortsätter växa, sakta och säkert men då även Quadricycles procentuellt ökade mycket får vi avvakta någon månad innan vi vet om det skett ett verkligt trendbrott eller om februarisiffran endast är en tillfällighet.

  • Det är som sagt för tidigt för att dra några långtgående slutsatser, men en sak är helt säkert. 2018 har inletts starkt om vi ser till alla branscherna, avslutar Niklas Kristoffersson, vd för McRF.
Motorcyklar
Januari – februari 2017: 518 st. Januari – februari 2018: 620 st. + 20%
Mopeder
Januari – februari 2017: 549 st. Januari – februari 2018: 463 st. – 16%
Mopedbilar
Januari – februari 2017: 149 st. Januari – februari 2018: 161 st. + 8%
Quadricycles
Januari – februari 2017: 69 st. Januari – februari 2018: 224 st. + 225%
ATV
Januari – februari 2017: 749 st. Januari – februari 2018: 594 st. – 21%
Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – februari 2017: 354 st. Januari – februari 2018: 534 st. + 51%
Snöskotrar
Juli 2016 – februari 2017: 8210 st. Januari – februari 2018: 9751 st. + 19%

 

Enbart februari:

 

  2017 2018 Förändring
Motorcyklar 327 362 + 11%
Mopeder 335 363 + 8%
Mopedbilar 76 256 + 237%
Quads 24 144 + 500%
ATV 370 293 – 21%
Traktorer 193 265 +37%
Snöskotrar 968 1411 +46%

Registreringsstatistik till och med januari, 2018

Det är för tidigt att se några tendenser efter enbart en månad för de fordon som främst körs på barmark.
För snöskotern ser vi däremot en tydlig trend, nyregistreringen ökar markant och är över 20 procent på
säsongsbasis. Alla i snöskoterbranschen är överens, den mycket goda snötillgången i norra Sverige, även i
kustlandet, är en bidragande faktor.
– En annan faktor är att många avvaktat med att byta upp sig till en ny snöskoter då det varit snöbrist,
framförallt i kustlandet. Nu när det är rikligt med snö blir bytet av och det har många fördelar för kunden.
Den tekniska utvecklingen går fort och nya snöskotrar är betydligt snålare och tystare än äldre modeller
vilket  många uppskattar.

Motorcyklar
Januari – januari 2017: 191 stycken Januari – januari 2018: 258 stycken + 35,1 %
Mopeder
Januari – januari 2017: 214 stycken Januari – januari 2018: 209 stycken – 2,3 %
Mopedbilar
Januari – januari 2017: 73 stycken Januari – januari 2018: 111 stycken + 52,1 %
Quadricycles
Januari – januari 2017: 45 stycken Januari – januari 2018: 76 stycken + 68,9 %
ATV
Januari – januari 2017: 379 stycken Januari – januari 2018: 301 stycken – 20,6 %
Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – januari 2017: 173 stycken Januari – januari 2018: 269 stycken + 55,5 %
Snöskotrar
Juli 2016 – januari 2017: 7242 stycken Juli 2017 – januari 2018: 8340 stycken + 15,2 %

Enbart januari     2017     2018

Mc                                 191      258 + 35,1 %
Moped                         214      209 – 2,3 %
Mopedbil                      73       111 + 52,1 %
Quads                            45        76 + 68,9 %
ATV                              379       301 – 20,6 %
Traktor                        173       269 + 55,5 %
Snöskoter                2229      2291 + 2,8 %

 

2018-01-05

Registreringsstatistik till och med december, 2017

När vi summerar registreringsstatistiken 2017 ser vi att äventyrs- och streettrenden håller i sig, två kategorier
med stora användningsområden. Äventyrshojarna är oömma och mycket användbara till både grusvägar och
i många fall till långtouring, streethojarna är roliga, smidiga och användbara till fritid och jobbpendling.
Trenderna kommer att framgå tydligt när Tio i Topp 2017 ställs upp i samband med presskonferensen vid
MC Mässan 25 – 28 januari i Göteborg.

Under 2017 har över 400 stycken 125:or nyregistrerats, de dominerande fabrikaten är Aprilia, Honda, KTM
och Yamaha.
– Den lilla klassen har blivit fullvuxen och är lätta att förväxla med större motorcyklar. De har därmed en
betydligt större kundkrets än 16-åringarna, även om det är dessa som i första hand lockas av dessa tilltalande
hojar.

Motorcyklar

Januari – december 2016: 10 960 stycken Januari – december 2017: 11 527 stycken + 5,2 %

Mopeder
Januari – december 2016: 11 165 stycken Januari – december 2017: 13 173 stycken + 18 %

Mopedbilar
Januari – december 2016: 1106 stycken Januari – december 2017: 1838 stycken + 66,2 %

Quadricycles
Januari – december 2016: 4573 stycken Januari – december 2017: 672 stycken – 85,3 %

ATV
Januari – december 2016: 6593 stycken Januari – december 2017: 4919 stycken – 25,4 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – december 2016: 2697 stycken Januari – december 2017: 4277 stycken + 58,6 %

Snöskotrar
Juli 2016 – december 2016: 5013 stycken Juli 2017 – december 2017: 6049 stycken + 20,7 %

Enbart december 2016 2017

Mc 245 271 + 10,6 %

Moped 308 363 + 17,9 %

Mopedbil 94 256 + 172,3 %

Quads 1868 143 – 92,3 %

ATV 797 473 – 40,6 %

Traktor 436 945 + 116,7 %

Snöskoter 2512 3300 + 31,4 %

 

Registreringsstatistik till och med november, 2017 Från och med 2018 gäller Euro 4 för mopeder vilket innebär att de blir renare och därmed bättre för miljön. Många mopeder tillverkade efter det nuvarande regelverket ställs i trafik i slutet av 2017, utan att ha nått slutkonsument, för att komma in i systemet, Vi tar inte med dessa mopeder i vår statistik för 2017 då vår statistik speglar den faktiska marknaden.
Motorcyklarna har en ökning av nyregistreringen med 10,1 procent. En närmare analys av statistiken visar att 393 stycken 125:or har registrerats i år, en ökning med 58 procent jämfört med ett snitt de senaste åren. – Ökningen av den minsta klassen,125 kubik, är mycket glädjande. Det är tilltalande och roliga motorcyklar med stort användningsområde, säger Per Johansson, Vd för McRF. I kategorin Street har 3577 stycken registrerats i år, en ökning med 35 procent jämfört med de senaste åren. – I kategorin Street finns många vettiga modeller som är mycket användbara, inte minst för arbetsresor, avslutar Per Johansson.

Motorcyklar
Januari – november 2016: 9981 stycken         Januari – november 2017: 10 986 stycken + 10,7 %
Mopeder
Januari – november 2016: 10 857 stycken     Januari – november 2017: 12 779 stycken + 17,7 %
Mopedbilar
Januari – november 2016: 1012 stycken         Januari – november 2017: 1582 stycken + 56,3 %
Quadricycles
Januari – november 2016: 2705 stycken        Januari – november 2017: 510 stycken – 81,1 %
ATV
Januari – november 2016: 5796 stycken        Jan uari – november 2017: 4446 stycken – 23,3 %
Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – november 2016: 2261 stycken       Januari – november 2017: 3332 stycken + 47,4 %
Snöskotrar
Juli 2016 – november 2016: 2501 stycken   Juli 2017 – november 2017: 2749 stycken + 9,9 %


Registreringsstatistik till och med september, 2017 Nyregistreringar av motorcyklar ökar med 10,3 procent jämfört med samma period förra året. Mopederna ökar med 17,3 procent, mopedbilarna med 52,9 procent. Förskjutningen från arbetsredskapet ATV till traktorregistrerade fyrhjulingar fortsätter. – Detta är fullt förståeligt, traktorn får till skillnad mot ATV:n köras på väg vilket ökar dess användningsområde markant..

Motorcyklar
Januari – september 2016: 9195 stycken Januari – september 2017: 10 145 stycken + 10,3 %
Mopeder
Januari – september 2016: 9811 stycken Januari – september 2017: 11 506 stycken + 17,3 %
Mopedbilar
Januari – september 2016: 758 stycken Januari – september 2017: 1159 stycken + 52,9 %
Quadricycles
Januari – september 2016: 2164 stycken Januari – september 2017: 434 stycken – 79,9 %
ATV
Januari – september 2016: 4797 stycken Januari – september 2017: 3679 stycken – 23,3 %
Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – september 2016: 1733 stycken Januari – september 2017: 2656 stycken + 53,3 %
Snöskotrar
Juli 2016 – september 2016: 252 stycken Juli 2017 – september 2017: 222 stycken – 11,9 %

Enbart september 2016      2017
Mc                                     674       658 – 2,4 %
Moped                            1059     1241 + 17,2 %
Mopedbil                           113      173 + 53,1 %
Quads                                200        41 – 79,5 %
ATV                                    509     385 – 24,4 %
Traktor                              242     323 + 33,5 %
Snöskoter                          158       130 – 17,7 %

Nyregistreringar av motorcyklar ökar med 11,3 procent jämfört med samma period förra året. Att intresset för motorcyklarna är stort, och ökar, märks på flera olika sätt.
– Under sommaren har det varit fler motorcyklar med semesterpackning på vägarna och vid de spontana hojträffarna under veckorna är det fler besökare än tidigare.

Mopederna ökar med 19,6 procent, mopedbilarna med 52,9 procent.
– Mopederna fortsätter att öka och vi kommer att nå över 14 000 nyregistrerade mopeder 2017. Ökningen för mopedbilarna gör att vi kommer att nå över 1600 fordon.

Motorcyklar
Januari – augusti 2016: 8521 stycken      Januari – augusti 2017: 9487 stycken + 11,3 %
Mopeder
Januari – augusti 2016: 9407 stycken     Januari – augusti 2017: 11 252 stycken + 19,6 %
Mopedbilar
Januari – augusti 2016: 645 stycken       Januari – augusti 2017: 986 stycken + 52,9 %
Quadricycles
Januari – augusti 2016: 1854 stycken      Januari – augusti 2017: 393 stycken – 78,8 %
ATV
Januari – augusti 2016: 4288 stycken      Januari – augusti 2017: 3294 stycken – 23,2 %
Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – augusti 2016: 1491 stycken      Januari – augusti 2017: 2330 stycken + 56,3 %
Snöskotrar
Juli 2016 – augusti 2016: 94 stycken       Juli 2017 – augusti 2017: 92 stycken – 2,1 %

Enbart augusti 2016          2017

Mc                      782           890 + 13,8 %
Moped              1458         1651 + 13,2 %
Mopedbil            106           175 + 65,1 %
Quads                 238             49 – 79,4 %
ATV                      412           375 – 9 %
Traktor                 232           337 + 45,6 %
Snöskoter              65             73 + 12,3 %


Registreringsstatistik till och med juli, 2017

Nyregistreringar av motorcyklar ökar med 11,1 procent jämfört med samma period förra året vilket är
mycket positivt.

– En av flera anledningar till ökningen är att den tekniska utvecklingen gått fort de senaste åren och att
motorcyklisterna vill köra en motorcykel av modernaste snitt.

Mopederna ökar med 18,8 procent.
– Ökningen för mopederna, med både två och fyra hjul, beror på att kullarna av 15-åringar är större, att
ungdomarna vill bestämma över sin egen mobilitet och att mopeden även underlättar tillvaron för
föräldrarna.
För snöskotrarna börjar en ny period i och med juli, därför siffror enbart för juli i år och föregående år.

Motorcyklar
Januari – juli 2016: 7739 stycken Januari – juli 2017: 8597 stycken + 11,1 %

Mopeder
Januari – juli 2016: 7400 stycken Januari – juli 2017: 8789 stycken + 18,8 %

Mopedbilar
Januari – juli 2016: 539 stycken Januari – juli 2017: 811 stycken + 50,5 %

Quadricycles
Januari – juli 2016: 1721 stycken Januari – juli 2017: 344 stycken – 80 %

ATV
Januari – juli 2016: 3876 stycken Januari – juli 2017: 2919 stycken – 24,7 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – juli 2016: 1259 stycken Januari – juli 2017: 1996 stycken + 58,5 %

Snöskotrar
Juli 2016 – juli 2016: 29 stycken Juli 2017 – juli 2017: 19 stycken – 34,5 %

Enbart juli      2016      2017

Mc                       1012      1131 + 11,8 %

Moped               1491      1609 + 7,9 %

Mopedbil            96         144 + 50 %

Quads                 281           41 – 85,4 %

ATV                    502        436 – 13,1 %

Traktor              169        381 + 125,4 %

Snöskoter           29          19 – 34,5 %

 


Registreringsstatistik till och med juni, 2017
Motorcyklarna minskar med 2,1 procent medan mopederna ökar med 18,9 procent. Antal motorcyklar i
trafik var sista juni 2016 316 796 stycken. Motsvarande siffra för i år är 320 330 motorcyklar i trafik. En
ökning med 1,1 procent.
– Antalet motorcyklar i trafik ökar med någon procent varje år och visar att intresset för motorcyklar ökar
och är fortsatt högt, säger Per Johansson, Vd för McRF.
Minskningen av terränghjulingen och den motorcykelregistrerade motorcykeln är en förskjutning till
registreringsformen traktor som ökar med 48,2 procent.

Motorcyklar
Januari – juni 2016: 6727 stycken Januari – juni 2017: 6586 stycken – 2,1 %

Mopeder
Januari – juni 2016: 6362 stycken Januari – juni 2017: 7848 stycken + 23,4 %

Mopedbilar
Januari – juni 2016: 443 stycken Januari – juni 2017: 667 stycken + 50,6 %

Quadricycles
Januari – juni 2016: 1440 stycken Januari – juni 2017: 303 stycken – 78,9 %

ATV
Januari – juni 2016: 3374 stycken Januari – juni 2017: 2483 stycken – 26,4 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – juni 2016: 1090 stycken Januari – juni 2017: 1615 stycken + 48,2 %

Snöskotrar
Juli 2015 – juni 2016: 9908 stycken Juli 2016 – juni 2017: 9474 stycken – 4,4 %

Enbart juni 2016 2017

Mc                    1298    1272 – 2 %
Moped              1677    2056 + 22,6 %
Mopedbil             77       149 + 93,5 %
Quads                268          47 – 82,5 %
ATV                    585           52 – 91,1 %
Traktor                 39        418 + 971,8 %
Snöskoter            22          25 + 13,6 %

 

Registreringsstatistik till och med mars, 2017
Från och med mars tar vi hänsyn till de motorcyklar som ställdes i trafik i december för att klara övergången till Euro 4. Det var ungefär lika delar privatägda motorcyklar och motorcyklar i lager till försäljning. Tidigare trender vi sett håller i sig, mopedbilarna fortsätter att öka sin nyregistrering och förskjutningen från arbetsredskapet ATV till traktorregistrering fortsätter.
– När det gäller minskningen av nyregistrering av Quadricycles, den motorcykelregistrerade fyrhjulingen, är anledningen övergången till Euro 4. Dessa fordon har ännu inte ABS-bromsar vilket det nya regelverket kräver, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Motorcyklar
Januari – mars 2016: 1854 stycken Januari – mars 2017: 2114 stycken + 14 %

Mopeder
Januari – mars 2016: 1295 stycken Januari – mars 2017: 1618 stycken + 24,9 %

Mopedbilar
Januari – mars 2016: 200 stycken Januari – mars 2017: 265 stycken + 32,5 %

Quadricycles
Januari – mars 2016: 617 stycken Januari – mars 2017: 143 stycken – 76,8 %

ATV
Januari – mars 2016: 1559 stycken Januari – mars 2017: 1137 stycken – 27,1 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – mars 2016: 357 stycken Januari – mars 2017: 597 stycken + 67,2 %

Snöskotrar
Juli 2015 – mars 2016: 9568 stycken Juli 2016 – mars 2017: 9045 stycken – 5,5 %

Enbart mars 2016      2017
Mc                       1245       1484      + 19,2 %
Moped                 844        1071      + 26,9 %
Mopedbi              l 81          114       + 40,7 %
Quads                   183           73        – 60,1 %
ATV                      518         388        – 25,1 %
Traktor                 123         243       + 97,6 %
Snöskoter          1003         835        – 16,7 %

Registreringsstatistik till och med februari, 2017

2016 slutade med plustecken för alla kategorier vi följer, utom för ATV, det fyrhjuliga arbetsredskapet.
Istället ökade den traktorregistrerade fyrhjulingen rejält.
För 2017 är det för tidigt att dra några slutsatser, nyregistreringen för motorcyklar påverkas bland annat av hur våren blir, en tidig och varm vår är positivt för nyregistreringarna. En tydlig trend är att mopeder och mopedbilar ökar.
– Kullarna med 15-åringar blir större och denna grupp efterfrågar sin egen mobilitet, detta syns tydligt i nyregistreringen av mopeder, säger Per Johansson, Vd för McRF

Motorcyklar
Januari – februari 2016: 609 stycken        Januari – februari 2017: 518 stycken – 14,9 %

Mopeder
Januari – februari 2016: 451 stycken        Januari – februari 2017: 549 stycken + 21,7 %

Mopedbilar
Januari – februari 2016: 119 stycken        Januari – februari 2017: 149 stycken + 25,2 %

Quadricycles
Januari – februari 2016: 481 stycken        Januari – februari 2017: 69 stycken – 85,6 %

ATV
Januari – februari 2016: 1041 stycken        Januari – februari 2017: 749 stycken – 28 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – februari 2016: 223 stycken        Januari – februari 2017: 354 stycken + 58,7 %

Snöskotrar
Juli 2015 – februari 2016: 8567 stycken      Juli 2016 – februari 2017: 8210 stycken – 4,2 %

Enbart februari 2016    2017

Mc                                445    327 – 26,5 %

Moped                         313    335 + 7 %

Mopedbil                     68      76 + 11,8 %

Quads                        230       24 – 89,6 %

ATV                            516     370 – 28,3 %

Traktor                       161     193 + 19,9 %

Snöskoter               1245      968 – 22,2 %

 


Registreringsstatistik till och med januari, 2017

Den positiva trenden från 2016 håller i sig för motorcyklar och mopeder. Detta märktes också tydligt på dennyss genomförda MC Mässan där det gjordes många affärer.
– Vi räknade in över 53 000 besökare och rapporterna från montrarna säger att många nu planerar att byta tillen ny motorcykel, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Motorcyklar
Januari – januari 2016: 164 stycken Januari – december 2016: 191stycken + 16,5 %

Mopeder
Januari – januari 2016: 138 stycken Januari – januari 2017: 214 stycken + 55,1 %

Mopedbilar
Januari – januari 2016: 51 stycken Januari – januari 2017: 73 stycken + 43,1 %

Quadricycles
Januari – januari 2016: 219 stycken Januari – januari 2017: 44 stycken – 79,9 %

ATV
Januari – januari 2016: 525 stycken Januari – januari 2017: 379 stycken – 27,8 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – januari 2016: 107 stycken Januari – januari 2017: 161 stycken + 50,5 %

Snöskotrar
Juli 2015 – januari 2016: 7342 stycken Juli 2016 – januari 2017: 7240 stycken – 1,4 %

Enbart januari 2016     2017

Mc                                164     191 + 16,5 %

Moped                         138     214 + 55,1 %

Mopedbil                       51     73 + 43,1 %

Quads                           219      44 – 79,9 %

ATV                              525     379 – 27,8 %

Traktor                         107     161 +50,5 %

Snöskoter                   1483    2229 + 50,3 %

 

mcrf_logga2012

Registreringsstatistik till och med december, 2016
Från och med 2017 gäller Euro 4 för motorcyklar vilket innebär att nya motorcyklar blir renare och därmed bättre för miljön. Detta påverkar registreringsstatiken med ett plus på 2383 fordon vilka vi inte tar med i vår statistik då vi speglar den faktiska marknaden.

2016 slutar med plus för i stort sett alla de kategorier vi följer vilket är mycket positivt. Anledningen till detta är bland annat låga räntor, låg arbetslöshet och inte minst att motorcyklarna och mopederna genom gått en snabb teknisk utveckling de senaste åren.

– Vi ser positivt på 2017 då motorcyklarna fortsätter att utvecklas, inte minst nu när vi går in i Euro 4 vilket gör att de är bättre för miljön, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Trender och mer ingående statistik kommer att redovisas i samband MC Mässan, 26 – 29 januari 2017, Stockholmsmässans, Älvsjö.

Motorcyklar
Januari – december 2015: 9424 stycken Januari – december 2016: 10 178 stycken + 8 %

Mopeder
Januari – december 2015: 9951 stycken Januari – december 2016: 11 169 stycken + 12,2 %

Mopedbilar
Januari – december 2015: 671 stycken Januari – december 2016: 1102 stycken + 64,2 %

Quadricycles
Januari – december 2015: 2735 stycken Januari – december 2016: 2766 stycken + 1,1 %

ATV
Januari – december 2015: 7196 stycken Januari – december 2016: 6593 stycken – 8,4 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – december 2015: 1164 stycken Januari – december 2016: 2586 stycken + 122,7 %

Enbart december 2015   2016
Mc                                   229     269 + 17,5 %
Moped                            201     309 + 53,7 %
Mopedbil                         80       93 + 16,2 %
Quads                              182       62 – 66 %
ATV                                  612     797 + 30,2 %
Traktor                           108     430 + 298 %

 

 

mcrf_logga2012

2016-12-06
Registreringsstatistik till och med november, 2016
2016 blir ett plus-år för de flesta kategorier vi redovisar. När vi tittar närmare på de olika
kategorierna ser vi att 125:orna ökar mest. Hittills i år har 376 registrerats, en ökning med
32 procent jämfört med 2015. En annan kategori som ökar är de vi benämner street, det
vill säga motorcyklar utan kåpor som är bra till det mesta, inte minst att arbetspendla med.
3672 stycken har registrerats hittills i år, en ökning med 17,5 procent jämfört med förra året.

– Det är mycket glädjande att 125:orna ökar, det är en kategori fordon som passar många.
De är väldigt smidiga och lättkörda och i många fall uppfyller de ungdomars önskan om egen
mobilitet, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Motorcyklar
Januari – november 2015: 9178 stycken Januari – november 2016: 9981 stycken + 8,7 %
Mopeder
Januari – november 2015: 9750 stycken Januari – november 2016: 10 860 stycken + 11,7 %
Mopedbilar
Januari – november 2015: 591 stycken Januari – november 2016: 1009 stycken + 70,7 %
Quadricycles
Januari – november 2015: 2727 stycken Januari – november 2016: 2704 stycken – 0,8 %
ATV
Januari – november 2015: 6585 stycken Januari – november 2016: 5797 stycken – 12 %
Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – november 2015: 1151 stycken Januari – november 2016: 2261 stycken + 96,4 %
Snöskotrar
Juli – november 2015: 3181 stycken Juli – november 2016: 2501 stycken – 21,4 %
Enbart november 2015     2016
Mc                                   238        308 + 29,4 %
Moped                            374         321 – 14,2 %
Mopedbil                          95        139 + 46,3 %
Quads                             197        332 + 68,5 %
ATV                                  487        505 + 3,7 %
Traktor                             119        277 + 132,8 %
Snöskoter                       2041     1758 – 13,9 %
nyregistrering till och med november-2016

 


mcrf_logga2012

2016-11-04
Registreringsstatistik till och med oktober, 2016
Flera av fordonskategorierna fortsätter visa plustecken vilket är mycket positivt.
Att snöskotrarna visar minustecken beror på att Snöskoterns Dag inföll ovanligt sent i oktober
och det är då snöskotersäsongen kommer igång på allvar.
Förberedelserna inför MC Mässan 26 – 29 januari, 2017, pågår i högt tempo och alla de fordon
som vi redovisar här kommer att finnas på MC Mässan under temat powersport.
– Det är mycket stimulerande att arrangera den populära MC Mässan med positiva signaler
från marknaden i ryggen, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Motorcyklar
Januari – oktober 2015: 8940 stycken Januari – oktober 2016: 9674 stycken + 8,2 %
Mopeder
Januari – oktober 2015: 9376 stycken Januari – oktober 2016: 10 542 stycken + 12,2 %
Mopedbilar
Januari – oktober 2015: 496 stycken Januari – oktober 2016: 867 stycken + 74,8 %
Quadricycles
Januari – oktober 2015: 2530 stycken Januari – oktober 2016: 2331 stycken – 7,9 %
ATV
Januari – oktober 2015: 6099 stycken Januari – oktober 2016: 5920 stycken – 13,3 %
Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – oktober 2015: 1032 stycken Januari – oktober 2016: 1371 stycken + 32,8 %
Snöskotrar
Juli – oktober 2015: 1140 stycken Juli – oktober 2016: 743 stycken – 34,8 %

Enbart oktober   2015   2016
Mc                              366     478 + 30,6 %
Moped                       620     728 + 17,4 %
Mopedbil                    96       112 + 16,7 %
Quads                        227       185 – 18,5 %
ATV                           566       494 – 12,7 %
Traktor                        92       129 + 40,2 %
Snöskoter                  827       491 – 40,6 %
Statistik till och med oktober 2016 pdf >>


mcrf_logga2012

2016-10-08 Registreringsstatistik till och med september, 2016
Nyregistreringen av motorcyklar och mopeder fortsätter att öka jämfört med förra året. – Den trend vi ser i maj håller oftast i sig året ut, så är det även i år. När vi i december räknar samman 2016 är det mycket troligt att vi når över 10 000 nyregistrerade motorcyklar detta år, säger Per Johansson, Vd för McRF.
De traktorregistrerade fyrhjulingarna ökar rejält samtidigt som arbetsredskapet ATV minskar. Om dessa båda kategorier, ATV och traktor, analyseras som en grupp ökar fyrhjulingarna med 1,8 procent. – Tillverkarna har nu fått fram fordon enligt det nya traktorregelverket vilket syns tydligt i statistiken, säger Per Johansson.

Motorcyklar
Januari – september 2015: 8574 stycken Januari – september 2016: 9196 stycken + 7,2 %

Mopeder
Januari – september 2015: 8576 stycken Januari – september 2016: 9814 stycken + 14,4 %

Mopedbilar
Januari – september 2015: 400 stycken Januari – september 2016: 755 stycken + 88,7 %

Quadricycles
Januari – september 2015: 2303 stycken Januari – september 2016: 2146 stycken – 6,8 %

ATV
Januari – september 2015: 5533 stycken Januari – september 2016: 4796 stycken – 13,3 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – september 2015: 940 stycken Januari – september 2016: 1797 stycken + 91,2 %

Snöskotrar
Juli – september 2015: 313 stycken Juli – september 2016: 252 stycken – 19,5 %

Enbart september 2015      2016

Mc                            631          675 + 7 %
Moped                      911       1061 + 16,5 %
Mopedbil                  70          111  + 58,6 %
Quads                      235         182 – 22,5 %
ATV                         604         509 – 15,7 %
Traktor                    106        260 + 145,3 %
Snöskoter                213         158 – 25,8 %

 


mcrf_logga2012

2016-09-05

Registreringsstatistik till och med augusti, 2016 Nyregistreringen av motorcyklar och mopeder fortsätter att öka jämfört med förra året. Den kategori som ökar mest är mopedbilar som är vettiga fordon för många, inte minst 15-åringarna. – Mopedbilen löser i många fall familjernas logistikproblem genom att den ger ungdomarna sin egen mobilitet, föräldrarna köper sig egen tid helt enkelt, säger Per Johansson, Vd för McRF.

En annan tydligt förskjutning på marknaden är från ATV, arbetsredskapet terränghjuling, till traktor. En anledning är att det finns ett större utbud av traktorregistrerade fyrhjulingar på marknaden. – Den traktorregistrerade fyrhjulingen är mer användbar för många brukare då den får framföras på allmän väg. Att den är hastighetsbegränsad har mindre betydelse då fyrhjulingen oavsett registreringsform inte är ett höghastighetsfordon, säger Per Johansson, Vd även för ALF, ATV-Leverantörerna Förening.

Motorcyklar
Januari – augusti 2015: 7943 stycken Januari – augusti 2016: 8521 stycken + 7,3 %
Mopeder
Januari – augusti 2015: 8188 stycken Januari – augusti 2016: 9407 stycken + 14,9 %
Mopedbilar
Januari – augusti 2015: 330 stycken Januari – augusti 2016: 644 stycken + 95,2 %
Quadricycles
Januari – augusti 2015: 1913 stycken Januari – augusti 2016: 1964 stycken + 2,7 %
ATV
Januari – augusti 2015: 4929 stycken Januari – augusti 2016: 4287 stycken – 13 %
Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – augusti 2015: 834 stycken Januari – augusti 2016: 1112 stycken + 33,3 %
Snöskotrar
Juli – augusti 2015: 100 stycken Juli – augusti 2016: 94 stycken – 6 %
Statistik till och med augusti pdf>>

Enbart augusti 2015      2016
Mc                             736          782 + 6,3 %
Moped                      1130       1458 + 29 %
Mopedbil                    54          105 + 94,4 %
Quads                        200          243 + 21,5 %
ATV                            493           412 – 16,4%
Traktor                      107           133 + 24,3 %
Snöskoter                    62            65 + 4,8 %

 


mcrf_logga2012

2016-08-04

Registreringsstatistik till och med juli, 2016 Nyregistreringen av motorcyklar och mopeder jämfört med förra året fortsätter att öka. Motorcyklarna används dels som fritidsfordon, dels till pendlingsresor. Mopeden används också som pendlingsfordon men ger också många ungdomar den mobilitet de behöver. Denna sommar har det varit många motorcyklar på vägarna, ofta packade med tält och sovsäckar. – Motorcykeln är perfekt att turista med. Känslan av frihet och närheten till dofterna är oslagbar på en motorcykel, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Motorcyklar
Januari – juli 2015: 7207 stycken               Januari – juli 2016: 7739 stycken + 7,4 %
Mopeder
Januari – juli 2015: 6769 stycken             Januari – juli 2016: 7400 stycken + 9,3 %
Mopedbilar
Januari – juli 2015: 276 stycken               Januari – juli 2016: 539 stycken + 95,3 %

Quadricycles
Januari – juli 2015: 1861 stycken             Januari – juli 2016: 1705 stycken – 8,4 %

ATV
Januari – juli 2015: 4436 stycken            Januari – juli 2016: 3876 stycken – 12,6 %
Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – juli 2015: 727 stycken               Januari – juli 2016: 979 stycken + 34,7 %

Snöskotrar
Januari – juli 2015: 9658 stycken             Januari – juli 2016: 9910 stycken + 2,6 %

Enbart juli 2015    2016
Mc                   1034     1012 – 2,1 %
Moped            1339     1491 + 11,4 %
Mopedbil          52         96 + 84,6 %
Quads               250      278 + 11,2 %
ATV                  566       502 – 11,3 %
Traktor             132       117 – 11,4 %
Snöskoter          38        29 – 23,7 %

 


mcrf_logga2012

2016-05-04

Registreringsstatistik till och med april, 2016

Nyregistreringen av motorcyklar till och med april går upp med 11,9 procent och mopeder med 6,2 procent jämfört med samma period förra året. Detta bevisar att intresset är fortsatt stort för motorcyklar och mopeder.
– Att byta upp sig till en ny motorcykel är bra ur ett säkerhetsperspektiv. Den tekniska utvecklingen har gått fort de senaste åren med förfinade ABS-system, effektivare antispinn och däcktryckskontroll som några exempel säger Per Johansson, Vd för McRF.

Förskjutningen från ATV, terränghjulingar, till traktor fortsätter. ATV minskar och traktor ökar.
– Den traktorregistrerade terränghjulingen har många fördelar vilket jag tror att många upptäckt. Den får köras på allmän väg och den har full effekt vilket är bra vid arbete i jord- och skogsbruk, avslutar Per Johansson.

Motorcyklar
Januari – april 2015: 3621 stycken                   Januari – april 2016: 4051 stycken          + 11,9 %

Mopeder
Januari – april 2015: 2686 stycken                  Januari – april 2016: 2853 stycken         + 6,2 %

Mopedbilar
Januari – april 2015: 120 stycken                    Januari – april 2016: 284 stycken           + 137 %

Quadricycles
Januari – april 2015: 1124 stycken                  Januari – april 2016: 931 stycken            – 17,2 %

ATV
Januari – april 2015: 2411 stycken                  Januari – april 2016: 2168 stycken         – 10,1 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – april 2015: 336 stycken                    Januari – april 2016: 559 stycken           + 66,4 %

Snöskotrar
Januari – april 2015: 4526 stycken                  Januari – april 2016: 3959 stycken         – 12,5 %

Enbart april                 2015               2016
Mc                                1891                2197                + 16,2 %
Moped                         1393                1558               + 11,8 %
Mopedbil                        36                    84                 + 133 %
Quads                            287                  256                 – 10,8 %
ATV                                639                   609                 – 4,7 %
Traktor                           99                   214                 + 116 %
Snöskoter                    356                   230                 – 35,4 %

 

 


mcrf_logga2012

2016-04-05

Registreringsstatistik till och med mars, 2016

 Den kraftiga uppgången av nyregistreringen av motorcyklar planar ut under mars. Ökningen är nu 7,2 procent jämfört med samma period föregående år. Detsamma gäller nyregistreringen av mopeder, ökningen är nu 0,2 procent.

Minskningen på ATV, terränghjulingen som är ett arbetsredskap, förklaras av att allt fler väljer traktor som registreringsform på sin fyrhjuling. Traktorregistreringarna ökar med 45,6 procent.

Motorcykelsäsongen är i sin början vilket ställer stora krav på motorcyklisten som är ringrostig efter vinterdvalan och behöver träning för att komma igång. Dessutom finns det mycket grus på vägarna långt in i maj vilket också är en stor olycksrisk. Till detta kommer att bilisterna är mycket ovana vid motorcyklisterna efter vintern vilket också måste tas med i beräkningen av de som kör motorcykel och moped.

– Vi motorcyklister måste vara medvetna om att det finns fler riskmoment i början av säsongen som vi måste ta hänsyn till. Inte minst att medtrafikanterna inte är vana vid oss vilket gör att vi måste köra med extra stora marginaler, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Motorcyklar
Januari – mars 2015: 1730 stycken      Januari – mars 2016: 1854 stycken    + 7,2 %

Mopeder
Januari – mars 2015: 1293 stycken     Januari – mars 2016: 1295 stycken     + 0,2 %

Mopedbilar
Januari – mars 2015: 84 stycken       Januari – mars 2016: 200 stycken     + 138 %

Quadricycles
Januari – mars 2015: 837 stycken     Januari – mars 2016: 669 stycken     – 20,1 %

ATV
Januari – mars 2015: 1772 stycken   Januari – mars 2016: 1559 stycken    – 12 %

Traktorer
Januari – mars 2015: 237 stycken     Januari – mars 2016: 345 stycken     + 45,6 %

Snöskotrar
Januari – mars 2015: 4170 stycken   Januari – februari 2016: 3729 stycken    – 10,6 %

Enbart mars                          2015            2016
Mc                                            1354            1245           – 8,1 %
Moped                                      958              844           – 11,9 %
Mopedbil                                   46                81             + 76,1 %
Quads                                        331             188            – 43,2 %
ATV                                             687              518            – 24,6 %
Traktor                                        88              117            + 33 %
Snöskoter                                803             1001            + 24,7 %

 

 


 

 

Logotyper

EPS-format för tryck »
JPG-format för webb »

Bilder