Här finns statistik, nyheter och annan nyttig fakta.
Du är välkommen att höra av dig till Niklas Kristoffersson om du har frågor eller synpunkter. Nås på 0722-45 73 20 eller niklas.kristoffersson@mcrf.se

Lagar & direktiv
McRF:s remissvar angående Tredje körkortsdirektivet
Tredje körkortsdirektivet