Här finns statistik, nyheter och annan nyttig fakta.
Du är välkommen att höra av dig till Per Johansson om du har frågor eller synpunkter. Nås på 070-206 53 82 eller per.johansson@mcrf.se

Lagar & direktiv
McRF:s remissvar angående Tredje körkortsdirektivet
Tredje körkortsdirektivet