Fakta om Mopeder och Motorcyklar 2013
Fakta om fyrhjulingar 2013

Faktaböckerna innehåller fakta om fordon, lagstiftning och utbildning samt diverse nyttig statistik. De är avsedda att användas av McRFs medlemsföretag, myndigheter, makthavare och organisationer som arbetar med frågor kring dessa fordon. Ha dem gärna nära tillhands då dess innehåll är heltäckande och kan vara till nytta under hela året.

Bra att veta om fyrhjulingar
En broschyr från Trafikverket i samarbete med bland annat ALF

Säkrare vägar och gator för motorcyklister
En folder från Trafikverket om motorcykeltrafikens särskilda behov