mcrf_logga2012
Övergången till Euro 4

Från 1 januari 2017 gäller nya regler för registrering av motorcyklar i Sverige och EU. En motorcykel som ej varit påställd i fordonsregistret måste ställas på under minst en dag innan årsskiftet 2016/2017 för att den ska vara möjligt registrera in i framtiden. Från och med 2017 ska motorcyklar som tillverkas och registreras uppfylla krav i enlighet med Euro 4.


Registreringsstatistik till och med januari, 2018
Det är för tidigt att se några tendenser efter enbart en månad för de fordon som främst körs
på barmark. För snöskotern ser vi däremot en tydlig trend, nyregistreringen ökar markant
och är över 20 procent på säsongsbasis. Alla i snöskoterbranschen är överens, den mycket
goda snötillgången i norra Sverige, även i kustlandet, är en bidragande faktor.
– En annan faktor är att många avvaktat med att byta upp sig till en ny snöskoter då det
varit snöbrist, framförallt i kustlandet. Nu när det är rikligt med snö blir bytet av och det
har många fördelar för kunden. Den tekniska utvecklingen går fort och nya snöskotrar är
betydligt snålare och tystare än äldre modeller vilket många uppskattar.

Läs hela statistiken här >>


 

Informationsfilm från Trafikverket

En bra informationsfilm som beskriver hur Trafikverkets särskilda manöverprov för motorcykel går till. Den visar manöverprovets 3 delar: lågfartsdel, högfartsdel och bromsning.