mcrf_logga2012
Övergången till Euro 4

Från 1 januari 2017 gäller nya regler för registrering av motorcyklar i Sverige och EU. En motorcykel som ej varit påställd i fordonsregistret måste ställas på under minst en dag innan årsskiftet 2016/2017 för att den ska vara möjligt registrera in i framtiden. Från och med 2017 ska motorcyklar som tillverkas och registreras uppfylla krav i enlighet med Euro 4.

Per Johansson

McRF


Registreringsstatistik till och med juli, 2017
Nyregistreringar av motorcyklar ökar med 11,1 procent jämfört med samma period förra året vilket är
mycket positivt.
– En av flera anledningar till ökningen är att den tekniska utvecklingen gått fort de senaste åren och att
motorcyklisterna vill köra en motorcykel av modernaste snitt säger Per Johansson, Vd för McRF.
Mopederna ökar med 18,8 procent.

– Ökningen för mopederna, med både två och fyra hjul, beror på att kullarna av 15-åringar är större, att
ungdomarna vill bestämma över sin egen mobilitet och att mopeden även underlättar tillvaron för
föräldrarna, avslutar Per Johansson.

För snöskotrarna börjar en ny period i och med juli, därför siffror enbart för juli i år och föregående år.
Läs hela statistiken här >>


 

Informationsfilm från Trafikverket

En bra informationsfilm som beskriver hur Trafikverkets särskilda manöverprov för motorcykel går till. Den visar manöverprovets 3 delar: lågfartsdel, högfartsdel och bromsning.