mcrf_logga2012
Övergången till Euro 4

Från 1 januari 2017 gäller nya regler för registrering av motorcyklar i Sverige och EU. En motorcykel som ej varit påställd i fordonsregistret måste ställas på under minst en dag innan årsskiftet 2016/2017 för att den ska vara möjligt registrera in i framtiden. Från och med 2017 ska motorcyklar som tillverkas och registreras uppfylla krav i enlighet med Euro 4.

Per Johansson

McRF


Registreringsstatistik till och med november, 2016

2016 blir ett plus-år för de flesta kategorier vi redovisar. När vi tittar närmare på de olika kategorierna ser vi
att 125:orna ökar mest. Hittills i år har 376 registrerats, en ökning med 32 procent jämfört med 2015. En annan kategori som ökar är de vi benämner street, det vill säga motorcyklar utan kåpor som är bra till det mesta, inte minst att arbetspendla med. 3672 stycken har registrerats hittills i år, en ökning med 17,5 procent jämfört med förra året.
– Det är mycket glädjande att 125:orna ökar, det är en kategori fordon som passar många. De är väldigt smidiga och lättkörda och i många fall uppfyller de ungdomars önskan om egen mobilitet, säger Per Johansson, Vd för McRF. För att komma till statistiken, nyregistrering-till-och-med-november-2016


 

Informationsfilm från Trafikverket

En bra informationsfilm som beskriver hur Trafikverkets särskilda manöverprov för motorcykel går till. Den visar manöverprovets 3 delar: lågfartsdel, högfartsdel och bromsning.