mcrf_logga2012
Övergången till Euro 4

Från 1 januari 2017 gäller nya regler för registrering av motorcyklar i Sverige och EU. En motorcykel som ej varit påställd i fordonsregistret måste ställas på under minst en dag innan årsskiftet 2016/2017 för att den ska vara möjligt registrera in i framtiden. Från och med 2017 ska motorcyklar som tillverkas och registreras uppfylla krav i enlighet med Euro 4.

Per Johansson

McRF


Registreringsstatistik till och med februari, 2017
2016 slutade med plustecken för alla kategorier vi följer, utom för ATV, det fyrhjuliga arbetsredskapet. Istället ökade den traktorregistrerade fyrhjulingen rejält.

För 2017 är det för tidigt att dra några slutsatser, nyregistreringen för motorcyklar påverkas bland annat av hur våren blir, en tidig och varm vår är positivt för nyregistreringarna. En tydlig trend är att mopeder och mopedbilar ökar.
– Kullarna med 15-åringar blir större och denna grupp efterfrågar sin egen mobilitet, detta syns tydligt inyregistreringen av mopeder, säger Per Johansson, Vd för McRF. För att komma till statistiken, klicka här>>


 

Informationsfilm från Trafikverket

En bra informationsfilm som beskriver hur Trafikverkets särskilda manöverprov för motorcykel går till. Den visar manöverprovets 3 delar: lågfartsdel, högfartsdel och bromsning.